Verksamhet

Järnväg

Produkter

 • FastCheck: Ett verktyg för att i fält besikta klämkraften hos rälsbefästningar.
 • DeCoTrack: Nedbrytningsmodell för spåröverbyggnad i form av dataprogram.
 • Stratoforce: Mätsystem för vägning och fordonskondition.

Tjänster

 • Mätning av spänningar och krafter i driftsatta malmvagnar.

Massaindustri

Produkter

 • BarkMan: Bildbehandlingssystem för mätning av barkmängd på stockar.
 • Vedman: Mätsystem som visar råvedsförlust online. Tillägg till  Barkman.
 • IceDetect: För isgrind i råvattenintag.Vedlog: Logistikprogram för vedgård.

Projekt/Tjänster

 • Vibrationsmätning och maskintekniska utredningar som t.ex. haveriutredningar med brustna maskinkomponenter eller trimning av styrsystem utifrån mekanisk last/reaktion.
 • Framtagning av styrkoncept för renseriets vedinmatning (kapacitetsutjämning).

 

 

 

 


Vattenkraft

Produkter

 • DiAgg: Portabel mätutrustning för analys av Kaplan-löphjul under drift.
 • DiaGen: Portabelt mätsystem för rundhets- och rakhetsmätning i vattenkraftaggregat.
 • Statorfotsövervakning: Ett mätsystem för att kontinuerligt mäta och visa statorfötternas rörelse under drift.

Projekt/Tjänster

 • Vibrationsmätning
 • Rundhetsmätning och analys d:o
 • Mätning av krympgrepp i rotor, statiskt såväl som dynamiskt.
 • Utveckling av diverse mätloggrar och instrument.
 • Mätning av kondition hos Kaplanaggregat.
 • Mätning av luftgap i generatorer m.h.a. Di-Agg och tilläggsmodul för luftgapsanalys.
 • Byggande av fältbussbaserat mätsystem med >200 signaler för hel kraftverksstation. Systemet används i utbildningssyfte.

 

 

 

 


Övrig industri

Produkter

 • Torpedo: Bildbehandlingssystem för mätning av vinkel och avstånd samt avläsning av numrering hos rälsbundet fraktfordon (så kallad torpedo).

Projekt/Tjänster

 • Utvärdering av transponderteknik i järnmalmstransporter.