Kunnande

IR_0526.jpg

Damill AB är ett ingenjörsföretag som utvecklar och bygger anpassade mätsystem till krävande kunder inom industri och laboratorium. Vi utför också analys av belastning och hållfasthet i mekaniska konstruktioner eller följsamhet och precision i styrtekniska system.

 

Vi besitter en bred allmän kunskap om industriella mätmetoder instrument och analysverktyg. Det berör mätning och analys av allehanda parametrar i olika maskiner. Här ingår också ett gediget kunnande i och utvecklingsverktyg för bildbehandling. Användningsområdena är såväl underhålls- som produktionsnära.