Företaget

Vi är ett ingenjörsföretag som ni kan anlita om ni söker mättekniska lösningar eller övervakningsfunktioner som ska fungera i industriell eller järnvägsteknisk miljö. Det kan också vara så att ni har behov av en teknisk utredning där mätning eller mätdata ingår.

Våra kunder finns inom de flesta branscher och allt från stora företag som Banverket, LTU, SSAB, LKAB, Vattenfall och Korsnäs, ned till små enmansföretag inom konsultbranschen. Vi arbetar bl.a. inom järnväg, massaindustri, vattenkraft, laboratorium samt övrig industri.

 

Söker ni assistans inom något av ovanstående områden så låt oss visa er vad vi kan!

 

OBS! Från och med 2016-05-30 har vi ny adress: Maskinvägen 22, 972 54 Luleå.