Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

6-crop
J_DL
2-crop
JDLikontrollrum
IMG_8694svets i mrker
Siffror slideshow
5-crop
DSC001562reflexgubbar
Vintertgslide
7-crop
Stratoforcedatorslide
Installing hydro power measuring system-crop
8-crop
1-crop
IMG_8696Paus1