Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

2-crop
1-crop
7-crop
Installing hydro power measuring system-crop
8-crop
IMG_8694svets i mrker
5-crop
Stratoforcedatorslide
Siffror slideshow
JDLikontrollrum
J_DL
Vintertgslide
DSC001562reflexgubbar
6-crop
IMG_8696Paus1