Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

Installing hydro power measuring system-crop
IMG_8694svets i mrker
1-crop
JDLikontrollrum
6-crop
Siffror slideshow
5-crop
J_DL
Stratoforcedatorslide
DSC001562reflexgubbar
IMG_8696Paus1
Vintertgslide
8-crop
7-crop
2-crop