Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

8-crop
DSC001562reflexgubbar
2-crop
6-crop
Installing hydro power measuring system-crop
Vintertgslide
7-crop
JDLikontrollrum
Siffror slideshow
J_DL
1-crop
Stratoforcedatorslide
IMG_8694svets i mrker
IMG_8696Paus1
5-crop