Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

1-crop
Installing hydro power measuring system-crop
6-crop
IMG_8696Paus1
2-crop
JDLikontrollrum
Vintertgslide
5-crop
Siffror slideshow
DSC001562reflexgubbar
IMG_8694svets i mrker
8-crop
Stratoforcedatorslide
J_DL
7-crop