Affärsidé: Att till tung industri och laboratorier sälja tekniska lösningar av innovativ karaktär inom områdena mätteknik och diagnostik.

 

Stratoforcedatorslide
J_DL
7-crop
Vintertgslide
5-crop
Siffror slideshow
Installing hydro power measuring system-crop
8-crop
1-crop
2-crop
IMG_8696Paus1
IMG_8694svets i mrker
JDLikontrollrum
6-crop
DSC001562reflexgubbar